Patella kırıklarında tedavi yaklaşımları ve patellektominin tedavideki yeri

yilmazbas

New member
Patella insan bedenindeki en büyük sesamoid kemiktir ve patella kırıkları tüm kırıkların yaklaşık %1’ini oluşturur. Dizin ekstansör sisteminde kıymetli bakılırsavleri olan bu kemiğin kırıklarında, faal ekstansiyon sistemi ekseriyetle etkilenir. Teşhiste çoklukla fizik muayene ve direkt grafi kafidir. Tedavi kırık tipi ve morfolojisine bakılırsa değişmekle birlikte konservatif yahut cerrahi tedavi tercihi yapılır. Cerrahi tedavide K-teli ve gergi bandı tekniği en yaygın kullanılan sistemdir. Kısmi ya da total patellektomi öncelikli tedavi tercihi değildir. Patella kırıklarının tedavisinden daha sonra işlevsel bozulma yaygındır. Bu derlemede patella kırık çeşitleri tartışılmış ve şimdiki tedavi halleri gözden geçirilmiştir.
 
Üst