İşbaşı Eğitim Programı İle İşçi Çalıştırma ve Çalışma

Bakec

New member
İşbaşı Eğitim Programı Şartları ve Yasal Dayanağı

İşbaşı eğitim programı ; işsiz kalan işgücünün mesleki deneyimlerinin arttırılması ve teorik olarak alınan bilgilerin uygulama yaptırılarak işgücünün geliştirilmesine dair uygulanan programdır. Program İşkur tarafından uygulanmaktadır. İşbaşı eğitim programında ayrıca üniversite öğrencilerinin de stajlarını dolayısıyla yararlanmaları amaç edinmiştir. Böylece teorik bilgiyi pratiğe aktararak mesleki gelişim sağlanacağı ve işgücü verimliliğinin arttırılacağı planlanmaktadır.
Bu program 4857 sayılı kanunla ve 5510 sayılı kanunun 4üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan iş yerleri için uygulanmaktadır. Bu iş yerlerinin İşkur nezdinde kayıtları bulunması gerekmektedir.

İşverenler İçin İşbaşı Eğitim Programı
İçerik

1 İşverenler İçin İşbaşı Eğitim Programı
2 İşbaşı Eğitim Programından Kim ve Kimler Yararlanabilir?
2.1 İşbaşı Eğitim Programı şartları;
2.2 Kursiyerde aranan şartlar;
3 İşbaşı Eğitim Programı için gerekli evraklar
3.0.1 İŞVERENİN HAZIRLAMASI GEREKENLER EVRAKLAR
3.0.2 STAJYERİN GETİRMESİ GEREKENLER
Kural olarak İşbaşı Eğitim Programı kapsamında mevcut çalışan sayınızın 10’da 1’i kadar katılımcı için 320 fiili güne kadar destek sağlanmaktadır. Ancak ihtiyaç duyduğunuz kişi sayısı daha fazla ise %50 istihdam taahhüdü vererek çalışan sayınızın %30’una kadar katılımcı için 320 fiili güne kadar destekten faydalanabilirsiniz.
İşbaşı eğitim programı ile işe eleman alan işletmelerde program süresince katılımcı zaruri gideri (günlük 50 TL) ve sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programından Kim ve Kimler Yararlanabilir?
17-70 yaşları arasında işsiz olan tüm T.C vatandaşları bu programdan faydanalabiliyor. Bazı istisnai durumlar haricinde (şartları gene aşağıdaki kısımda öğrenebilirsiniz).

İşbaşı eğitim programında isteğe bağlı staj yaparakta yararlanabilirsiniz. Böylece sizden aranan tecrübe kısmınıda aşabilirsiniz. Staj yapacağınız işletmenin okulunuzun bulunduğu il sınırında olması stajı yapabilmeniz için yeterli.

Kendi İşçinizi Hiçbir Maliyete Katlanmadan Yetiştirme İmkanı
İşçinizi Kendiniz Yetiştirin
Türkiye İş Kurumu tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programlan ile istihdam etmek istediğiniz kişiyi kendi işyerinizde yetiştirme şansına sahip olabilirsiniz. Üstelik herhangi bir maliyete katlanmadan!
Sigortalı çalışan sayınız;
– 2 ile 10 arasında ise 1,
10’dan fazla ise çalışan sayınızın 1/10’u kadar katılımcı talep edebilirsiniz. Aynca istihdam taahhüdü verilerek daha fazla katılımcı talep edilebilir. Program süresince aylık net asgari ücret düzeyinde cep harçlığı, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi de İŞKUR’dan.

İşbaşı Eğitim Programı şartları;
En az 2 sigortalı çalışanı olan iş yerlerinde uygulanır.
2-10 çalışana 1, 11 + çalışanda % 10 oranında katılımcı verilir. %50 istihdam taahütü verilirse bu oran %30’a çıkar.
Kontenjanın hepsini tek seferde kullanmak zorunlu değil. Her zaman İŞKUR’a yeni talepte bulunulabilir.
Program en fazla 320 fiili gün uygulanır. Program süresinden önce bitirilebilir.
Program günde en az 5 saat en fazla 8 saat uygulanır.
 
Üst