Makus huylu yumuşak doku tümörleri

yilmazbas

New member
Maling yumuşak doku tümörleri az görülmekle bir arada süratli büyüme cerrahi tedavi zorluğu, kemoterapi yahut radyoterapiye kısmen dirençli olması ile zorluklar içermekte ve yeterli kıymetlendirilmesi gerekmektedir. pek epey alt gurup içermekte ve her biri başka ayrı değernlendirilmesi gerekmektedir. Hastanın yaşı tümörün yerleşimi, daha evvel aldığı ışın tedavisi görülen tümörün tipinde yardımcı olabilmektedir. Liposarkomlar; erişkinler görülmekte derin ve büyük hacimli olarak karşımıza çıkmaktadır. Radyolojik olarsak lipom lar ile karışabilmektedir. Biyopside tek bir kesit yerine farklı açılarda örnek alınarak tüm kitle örneklenmeye çalışılmalıdır. Lipoma-like liosarkom=atipik lipom Miksoid tip: Pleomorfik tip: Dediferansiye tip: Miks tip: olmak üzere 5 tipte görülür. Rabdomyosarkom;Çocukluk çağının en sık, adolösan ve yetişkinlerin ise sık bir YDS’dur. Embriyonal tip, Alveolar tip: Pleomorfik tip olmak üzere üç tipi vardır. Sinoviyal Sarkom: 15-40 yaş ortası sıktır. Kitle derin yerleşimli , hudutları besbelli ve lobüledir. benign lezyonlarla en karıştırılan yumuşak doku sarkomudur. Lenf bezi metastazı olabileceğinden birebir taraf lenf bezleri (koltuk altı-kasık) kesinlikle muayene edilmelidir. Clear-cell sarkom(yumuşak doku malign melanomu): Yüksek grade’li(HG) bir sarkomdur. 20-40 yaş içinde daha sık. Derin yerleşimlidir, yüzeyindeki cildi tutmaz, küçük-orta ebatlı, hassas ve ağrılı bir kitledir. Lobüledir, epey yavaş büyür, serttir. Metastazlar akciğer lenf bezleri ve kemiklere olur. Primitif Nöroektodermal Tümör(PNET-ekstraskleteal Ewing’s Sarkomu) Nöroblastom üzere primitif nöroblastlardan oluşan başka bir ismi da periferal nöroblastomdur. PNET, kemik Ewing’s sarkomundan histolojik olarak ayrılır ve PNET spektrumunun en az diferansiye olan tipini teşkil eder. 10-40 yaş içinde görülür. Alveolar Soft Part Sarkom: 15-35 yaş içinde, ve ender görülen tiptir. Derin yerleşimlidir. Yavaş büyür. Damardan varlıklı olduğu için pulsasyon olabilir. Ağrısızdır.MR manzarası intramusküler hemajiom ile epey karışır. Epiteloid Sarkom: 10-40 yaş içinde ve ender görülür. Olayların birçok el ve ön koldadır, Elin en sık malign YDS’dur. Bölgesel lenf bezi metastazı sıktır. Lokal nüks sıktır. Birinci ameliyatta geniş-radikal hudut sağlanmalı(amputasyon dahil) ve kesinlikle bölgesel lenf bezi diseksiyonu yapılmalıdır.
 
Üst